http://www.nowyduninow.info.pl/

:: stary dowód ważny tylko do końca 2007 roku !!!
Wiadomość dodana przez: zoom (2007-08-21 13:09:26)

Warto o tym pamiętać i jak najszybciej zgłosić się do Urzędu Gminy /pokój Nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, w środy 9:30 – 17:30/.
Dokonując wymiany w ostatnich dniach roku będą musieli Państwo czekać na odbiór nowego dokumentu dłużej, co utrudni Państwu załatwienie podstawowych spraw w Urzędach, Bankach itp.
Jutro zaś, tj. 22 sierpnia 2007 będą mieli Państwo możliwość wykonania zdjęcia do dowodu osobistego w:
Lipiankach 8:00 – 9:00 w Szkole Podstawowej
Karolewie 9:30 – 10:30 w świetlicy sołeckiej
Nowym Duninowie 11:00 – 13:00 w urzędzie Gminy
Soczewce 13:30 – 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
Popłacinie 15:30 – 16:30 w świetlicy sołeckiej.
Koszt wykonania 4 potrzebnych do złożenia wniosku o dowód osobisty zdjęć wynosi 12,00 zł
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=491