http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Utrzymanie czystości i porządku w gminie Nowy Duninów
Wiadomość dodana przez: zoom (2007-08-17 08:31:57)

Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 marca 2007 przyjęty został Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów. Znakomita większość naszych mieszkańców od dawna dba o estetykę i porządek, także wokół swoich posesji. Dokument ten pomocny będzie przy egzekwowaniu utrzymania porządku na terenie nieruchomości, których właściciele do tej pory nie potrafili zmobilizować się do zachowania podstawowych zasad w tym zakresie.


Wyciąg z Uchwały Nr 32/VI/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów z wykazem firm posiadających zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nowy Duninów działalności w zakresie m.in. odbierania odpadów komunalnych
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=490