http://www.nowyduninow.info.pl/

:: po obradach Komisji
Wiadomość dodana przez: km (2007-05-24 10:13:05)

Z analizy gospodarki wodno – ściekowej za 2006 rok wynika, iż rzeczywisty koszt oczyszczenia 1m3 ścieków wynosi 2,97 zł. Nie wliczono tu kosztów związanych z naprawami, konserwacją czy wymianą urządzeń. W tej chwili mieszkańcy, korzystający z oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie płacą 2,50 zł. Jak widać istnieje rozbieżność między tymi dwoma kwotami. Stąd wynika jedna z propozycji członków Komisji Rady Gminy obradujących w dniu wczorajszym. Zaproponowano, by stawkę za 1m3 ścieków podnieść do kwoty 2,74 zł. Pamiętać przy tym należy, iż tyle właśnie płacą mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni w Płocku – Radziwiu.
Ze względu na pojawiające się ubytki wody w sieci wodociągowej postanowiono wzmóc działania kontrolne m.in. u odbiorców wody. Działaniami tymi będzie objęta także sieć kanalizacyjna.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=434