http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Mieszkać nad Zalewem Włocławskim
Wiadomość dodana przez: km (2007-04-11 16:15:03)

a można tu żyć TAK!
Radość z nadchodzącego lata mącą wszystkim mieszkańcom terenów przylegających bezpośrednio do Zalewu, pojawiające się co roku, w zastraszających ilościach jętki. Łatwego życia nie mają też kierowcy poruszający się po drodze krajowej nr 62 na odcinkach biegnących tuż przy Zalewie (tj. w gminie Nowy Duninów). W tym roku wzorem roku ubiegłego, Wójt zwrócił się o pomoc przy zwalczaniu plagi jętek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach. Czekamy na odpowiedź. Liczymy na pomoc. Sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=397