http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Ogólnodostępne strefy rekreacji
Wiadomość dodana przez: km (2007-04-11 15:47:53)

w Nowym Duninowie i Soczewce. Dziś z Urzędu Gminy przesłano do Związku Gmin Regionu Płockiego ostatnie informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Mechanizmu Norweskiego. Dwa boiska o sztucznej nawierzchni oraz dwa place zabaw (w Nowym Duninowie i Soczewce) to coś, co ucieszy nie tylko naszych najmłodszych.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=396