http://www.nowyduninow.info.pl/

:: kolejne nabory
Wiadomość dodana przez: km (2007-03-06 08:42:17)

wniosków o dofinansowanie przed nami.
W najbliższym czasie będzie można składać wnioski do Marszałka Województwa o dofinansowanie m.in. inwestycji związanych z renowacją obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Takimi obiektami są u nas np. kościoły. Nie są one własnością gminy więc gmina nie może wystąpić w roli beneficjenta, jednak zarówno władze gminy jak i pracownicy Urzędu Gminy wspierać będą w miarę możliwości obie parafie. Niebawem zostanie także ogłoszony przez Urząd Gminy nabór wniosków o dofinansowanie z gminnej kasy przedsięwzięć związanych z renowacją obiektów zabytkowych na naszym terenie. Na ten cel przeznaczono w budżecie gminy na 2007 rok kwotę 10 tys. z ł.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=382