http://www.nowyduninow.info.pl/

:: sołectwa
Wiadomość dodana przez: km (2007-02-28 21:13:08)

2 spotkania wyborcze w sołectwach mamy za sobą. Mieszkańcy sołectw: Brwilno Dolne – Soczewka oraz Nowy Duninów zdecydowali już o składach osobowych Rad Sołeckich. Najwidoczniej Włodarze tych sołectw spisali się w poprzednich kadencjach bardzo dobrze skoro na kolejne 4 lata powierzono im pełnienie funkcji sołtysów. Gratulujemy Panu Kazimierzowi Rutowskiemu oraz Pani Teresie Michalskiej.

Harmonogram zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Nowy Duninów w roku 2007
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=379