http://www.nowyduninow.info.pl/

:: zebranie w Lipiankach
Wiadomość dodana przez: km (2007-02-22 14:31:42)

W ubiegłym tygodniu Radny Pan Robert Kucharski oraz Sołtys Lipianek Pan Stanisław Starzyńki zorganizowali spotkanie mieszkańców Lipianek z przedstawicielami firmy Eko-Maz, na które zaprosili także przedstawicieli władz samorządowych gminy Nowy Duninów. Głównym tematem była gospodarka odpadami. Omówiono także temat modernizacji dróg miękkich.
W tej chwili rozpatrywana jest możliwość przejęcia przez gminę drogi powiatowej w celu jej modernizacji.
Inną dobrą wiadomością dla mieszkańców tej miejscowości jest fakt wpisania w ostatnich dniach modernizacji drogi w Lipiankach do programu budowy dróg Powiatu Płockiego.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=372