http://www.nowyduninow.info.pl/

:: i znów WYBORY ...
Wiadomość dodana przez: km (2007-02-20 13:18:59)

tym razem Sołtysów i Rad Sołeckich. Cykl zebrań wiejskich rozpocznie sołectwo Brwilno Dolne – Soczewka w dniu 23.02.2007 r.
Poniżej podajemy harmonogram wszystkich zebrań wiejskich, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców poszczególnych sołectw. Warto bowiem skorzystać z przysługującego nam prawa wyboru osób, które będą nas reprezentowały poza naszym miejscem zamieszkania, które będą współpracowały z władzami samorządowymi na rzecz poprawy naszego bytu i rozwoju naszych miejscowości.

Harmonogram zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Nowy Duninów w roku 2007
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=367