http://www.nowyduninow.info.pl/

:: jak gospodarować przestrzenią nam daną
Wiadomość dodana przez: km (2007-01-31 13:30:07)

Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów przygotowywane były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To właśnie na temat możliwości wprowadzenia zmian do tych planów rozmawiał w poniedziałek z urbanistami Wójt naszej gminy. Temat jest otwarty, nie jesteśmy bowiem w stanie na etapie przygotowywania planu przewidzieć wszystkiego co przyniesie nam życie. Będziemy oczywiście informowali Państwa o postępach w pracach nad wprowadzeniem zmian.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=359