http://www.nowyduninow.info.pl/

:: najpopularniejsza karta w Polsce
Wiadomość dodana przez: km (2007-01-30 13:05:59)

taką jest lub wkrótce stanie się nasza osobista wizytówka, tj. dowód osobisty.
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza obowiązek wymiany wszystkich dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku.
W 2007 roku powinny zostać wymienione dowody osobiste wydane w latach 1996 – 2000. Tym samym zostanie zakończony Ogólnopolski Program Wymiany Dowodów Osobistych.


Oto kilka przydatnych wskazówek będących odpowiedzią na najczęściej zadawane przez osoby zainteresowane pytania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w urzędzie gminy. Trzeba go złożyć osobiście. Podpis bowiem, który złożymy zostanie przeniesiony na awers naszego dowodu, stając się jednym z elementów gwarantujących autentyczność dokumentu.
Istnieje możliwość złożenia takiego wniosku także w urzędzie gminy w miejscu czasowego pobytu (jeśli jego złożenie we właściwym urzędzie nie jest możliwe).


Do wniosku należy dołączyć:


2 aktualne fotografie. Jeśli składamy wizytę u fotografa należy poinformować go o przeznaczeniu zdjęcia. Bowiem uwiecznienie naszego wizerunku w tym wypadku podlega kilku zasadom, o których osoba fotografująca zapewne będzie wiedziała.


dowód opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30,00 zł


Osoby, które zawierały związek małżeński powinny przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Osoby zaś stanu wolnego (kawaler/panna) odpis skrócony aktu urodzenia.


Nasz nowy dowód zachowa ważność przez 10 lat od daty wydania. Jeśli oczywiście wcześniej nie zostanie uszkodzony, a dane w nim zawarte nie ulegną zmianie. Jedynie osoby, które w chwili składania wniosku ukończyły 65 rok życia mogą wystąpić z prośbą o wydanie dowodu ważnego na czas nieoznaczony.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=358