http://www.nowyduninow.info.pl/

:: na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Wiadomość dodana przez: km (2007-01-23 19:31:34)

Główny nasz szlak komunikacyjny – droga krajowa Nr 62. Temat znany i szczególnie w ostatnich 4 latach poruszany przez nas nader często. Powód? chociażby inwestycje, które prowadzone były na szeroką skalę, a które to miały na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Choć o wygodzie należałoby także wspomnieć. Przecież propozycja: „Spacerkiem do Karolewa” nie trąci już grozą.

tak wygląda przejście przez staw w Woli Brwileńskiej. zdj. styczeń 2007Po wizycie Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie (16 stycznia br.) możemy mieć nadzieję, że budowa chodnika w Karolewie zostanie ukończona. Uda się też najprawdopodobniej uzupełnić chodnik w Woli Brwileńskiej (przejście przez staw). Na obie te inwestycje strony (GDDKiA oraz gmina Nowy Duninów) będą musiały zabezpieczyć po ok. 150 tys. PLN.

Dobra współpraca z GDDKiA jest dla nas niejako gwarantem poprawy bezpieczeństwa przy drodze krajowej. Wspólnie uda się rozwiązać wiele problemów. To właśnie o problemach mieszkańców, tych dotyczących ich bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy rozmawiał Wójt z Kierownikiem Celmerem. Zapewne będzie się działo w tym roku wiele przy naszej „krajówce”.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=352