http://www.nowyduninow.info.pl/

:: nowe świadczenia
Wiadomość dodana przez: km (2006-12-12 11:44:21)


w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego wychowujące dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, tel. (024) 26101414 w celu złożenia wniosku o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który przysługuje jednorazowo, w kwocie 100 zł na dziecko.


Zmiany w ustawie dot. art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych - objęcie prawem do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również dzieci w wieku 6 lat, które rozpoczęły od września 2006 r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=333