http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wiadomość dodana przez: km (2006-08-14 02:55:06)

wniosek

Zgodnie z ustawą dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, iż wnioski te należy składać do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, pok. Nr 17 w terminie od dnia 1 września 2006 roku do 30 września 2006 r.
Do wniosku o zwrot podatku dołączyć należy:
1. faktury VAT lub potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju
2. odpis z Krajowego rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
wypłata zwrotu nastąpi w terminie od 1 listopada do 30 listopada

Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=260