http://www.nowyduninow.info.pl/

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: km (2014-05-16 13:39:49)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2014r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013r.w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mogły składać wnioski o przyznanie zasiłku dla opiekuna.
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1652