http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Gorący posiłek dla twojego dzieck
Wiadomość dodana przez: km (2014-03-25 14:41:21)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje, że aktualnie kryterium dochodowe do celów przyznania pomocy społecznej w formie posiłków wynosi 150% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 813,00 zł lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 684,00zł.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia prosimy o zgłoszenie się z wnioskiem do special fake omega specialities watches Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1634