http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Chodnikiem wokół kościoła
Wiadomość dodana przez: km (2014-03-14 15:41:20)

Zarówno kościół w Soczewce jak i w Nowym Duninowie to obiekty dla mieszkańców gminy cenne. Także dlatego, że oba wpisane są do rejestru zabytków i stanowią integralną część naszego dziedzictwa. Od wielu lat samorząd gminy, także województwa, stara się współpracować z gospodarzami obu parafii w zakresie nie tylko współfinansowania prac renowacyjnych tych obiektów, ale również na innych płaszczyznach. Wspólnoty parafialne bowiem, to jednocześnie małe wspólnoty lokalne, które razem tworzą gminę Nowy Duninów.


Tym razem współpraca na linii gospodarz gminy – gospodarz parafii dotyczy budowy nowego chodnika wokół kościoła w Nowym Duninowie. Rozpoczęły się już prace przy kościele. W związku z tym w najbliższym czasie mogą wystąpić małe utrudnienia.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1630