http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Oczyszczalnia w Nowym Duninowie do rozbudowy.
Wiadomość dodana przez: km (2014-02-03 14:45:40)


przejęcie placu budowy
zdj. 3 luty 2014 r. Podpisanie protokołu przekazania
Kolejny etap projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie rozpoczęty. W dniu dzisiejszym Wójt przekazał wykonawcy - firmie wyłonionej w drodze przetargu dokumentację techniczną projektu i plac budowy. Jest to firma PUP BUDEXPOL Sp. zo. o., ul. Przemysłowa 50, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie, która wykona zadanie za kwotę 1 989 869,42 zł brutto.

Rozbudowa oczyszczalni w Nowym Duninowie to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej program Rozwój Obszarów Wielskich na lata 2007 - 2013 (umowa Nr 00 117-6921-UM0700240/11).

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1616