http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów c.d.
Wiadomość dodana przez: km (2014-01-09 14:53:29)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ogłasza nabór do Projektu pn. „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 10 osób - mieszkańców gminy Nowy Duninów, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, którzy są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu oferujemy specjalistyczne kursy i warsztaty zawodowe, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i indywidualnych predyspozycji uczestników, prawo jazdy kat. B, wyjazd studyjny do podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie finansowe.

Do udziału w Projekcie należy zgłaszać się osobiście do końca stycznia 2014r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pokój nr 22. Rekrutację przeprowadzą pracownicy socjalni za pomocą ankiety rekrutacyjnej.

ZAPRASZAMY !!!!!!!!
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1603