http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów
Wiadomość dodana przez: km (2014-01-09 14:26:15)


W dniu 20 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące i promujące Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu udział wzięli Uczestnicy Projektu oraz zaproszeni goście.

Uczestnikom Projektu wręczone zostały nagrody w postaci cennych pozycji książkowych, stanowiących źródło informacji służących dalszemu rozwojowi społeczno-zawodowemu Beneficjentów. Projekt „Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów” realizowany jest od 2009r. Dotychczas w ramach działań projektowych wsparcie w postaci kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, psychologicznego, prawnego i rodzinnego otrzymały 54 osoby. Realizacja Projektu kontynuowana będzie do czerwca 2014r.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1602