http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Aktywna Integracja w gminie Nowy Duninów
Wiadomość dodana przez: km (2013-09-17 14:14:39)


Zakończyły się szkolenia „miękkie” w ramach Projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Beneficjenci Projektu ukończyli podstawowy kurs obsługi komputera, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, prawne oraz warsztaty psychologiczne.

Grupa kobiet otrzymała wsparcie dotyczące przełamywania stereotypów na swój własny temat, natomiast grupa mężczyzn uczestniczyła w warsztatach kompetencji rodzicielskich.

Aktualnie trwa kurs na prawo jazdy kat. B oraz kursy zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy i zdiagnozowanych, indywidualnych predyspozycji Uczestników Projektu: kucharz małej gastronomii, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, pracownik administracyjno-biurowy, operator koparko-ładowarki, profesjonalne sprzątanie, dozorca, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na bieżące potrzeby związane z realizacją działań projektowych.

Realizator Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Osiedlowa 1; 09-505 Nowy Duninów. tel/fax 24 261 14 14


zdj. arch. GOPS w Nowym Duninowie

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1562