http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Załatwić sprawę bez wizyty w urzędzie
Wiadomość dodana przez: km (2013-08-28 13:08:47)

W ostatnich dniach wójt gminy złożył deklarację przystąpienia do projektu w ramach Poddziałania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, który to projekt będzie realizowany w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego.
Jednym z głównych założeń jest utworzenie w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie punktu potwierdzania profilu zaufanego.Inaczej - miejsca, w którym będzie można potwierdzić swoją tożsamość. Profil zaufany umożliwia składanie pism elektronicznych bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego, który jest dość kosztowny. Innymi słowy, bez wychodzenia z domu, będziemy mogli złożyć wniosek, wysłać do pismo, załatwić wiele spraw bez osobistej wizyty m.in. w Urzędzie Gminy.
Zdj. 28 sierpień 2013 r. Audyt w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1547