http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Absolutorium jednogłośnie.
Wiadomość dodana przez: km (2013-06-24 13:01:17)


Na początku kwietnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. Sprawozdanie to wraz z opinią Składu Orzekającego RIO, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia gminy rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Nowym Duninowie. Wynikiem tych analiz był wniosek Komisji Rewizyjnej do RIO w Warszawie w spawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Duninów za 2012 r., który to wniosek RIO zaopiniowało pozytywnie.
Podczas piątkowej sesji (21 czerwca 2013 r.) Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1524