http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Strategia Rozwoju ZGRP do 2020 roku
Wiadomość dodana przez: km (2013-06-14 15:20:18)

Strategia ZGRP
Jest w fazie projektu. Dokument powstaje przy dużym udziale wójtów i burmistrzów JST będących członkami Związku Gmin Regionu Płockiego, ale również pracowników Urzędów i Radnych. Wczoraj (13.06.2013 r.) odbyło się, kolejne już spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy.
Cele strategiczne zawarte zostały w 3 głównych obszarach i zapisane pod nazwami: Fundusze pomocowe, Ochrona środowiska, Wsparcie dla biznesu. Specyfika gminy Nowy Duninów, jako jedynej gminy na terenie działania ZGRP z bardzo dużym potencjałem turystycznym została w dokumencie uwzględniona. Jednak zespół, który konsultował strategię podczas ostatniego spotkania zaproponował kilka nowych zapisów, które dotyczą naszych mieszkańców, m.in. problemu jaki stwarzają mnożące się w zastraszającym tempie „ochotki”. Zawarcie takich zapisów, pozwoli m.in. ubiegać się o fundusze np. na przywrócenie równowagi biologicznej w wodach Zalewu Włocławskiego lub inne skuteczne rozwiązania, które znacznie poprawią warunki życia nad Zbiornikiem Włocławskim. Kolejne uwagi dotyczyły m.in. bagrowania dna jeziora Soczewka oraz modernizacji głównego szlaku komunikacyjnego – drogi krajowej nr 62.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1518