http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Uwaga! Zmiana organizacji ruchu!
Wiadomość dodana przez: km (2013-05-23 13:52:56)

W wyniku interpelacji Radnych, na wniosek wójta gminy zarządca drogi krajowej nr 62 zmienił w ostatnich dniach organizację ruchu. W Woli Brwileńskiej, w Starym Duninowie oraz w Karolewie stanęły tablice „obszar zabudowany”. W związku z tym ograniczenie prędkości do 50 km/h obowiązuje prawie na całej długości drogi krajowej biegnącej przez teren gminy Nowy Duninów.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1507