http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Nowy model gospodarki odpadami – gdzie jesteśmy?
Wiadomość dodana przez: km (2013-05-22 14:52:26)

To temat przewodni dwudniowej ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 21 - 22 maja 2013 r. przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku (RCEE)), Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Warszawski. Na miejsce spotkania organizatorzy, zapewne nie przypadkowo, wybrali Soczewkę w gminie Nowy Duninów, której zalesienie sięga 70%, bogatej w akweny wodne, położonej nad brzegiem Wisły, a dokładnie Zalewu Włocławskiego.
Na zaproszenie Pani Prezes RCEE mgr Janiny Kowałczewskiej uczestników konferencji powitali: Mirosław Krysiak wójt gminy Nowy Duninów oraz Michał Boszko Starosta Płocki. Obaj nawiązali do wieloletniej współpracy z Panią Janiną i obaj podkreślali jej ogromny wkład w ochronę zasobów naturalnych ziemi płockiej.

Mirosław Krysiak przedstawił również krótko, w kontekście tzw. ustawy śmieciowej, zakres działań podjętych przez samorząd gminy Nowy Duninów. Wskazał też na zagrożenia dla samorządów oraz pojawiające się wciąż nowe problemy wynikające z niedoskonałości regulacji prawnych.
Organizację konferencji dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat medialny sprawował Tygodnik Płocki.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1506