http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zmienione stawki opłat za odpady
Wiadomość dodana przez: km (2013-05-10 15:41:24)

Jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad sesji Rady Gminy, już po raz kolejny, był temat gospodarki odpadami. Po rozstrzygniętym przetargu, w którym najkorzystniejszą okazała się oferta firmy REMONDIS Sp.z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock (z ceną brutto 554.401,28 zł.), zweryfikowano stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W podjętej dziś uchwale zmianie uległy jedynie opłaty dotyczące nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

74% z 3827 osób, które złożyły deklaracje to mieszkańcy, którzy opowiedzieli się za segregacją swoich śmieci. To dobrze świadczy o nas jako gminie, która dba o zasoby naturalne. Tak naprawdę jednak, w tym przypadku, stymulatorem naszej dbałości o środowisko jest stawka za odbiór odpadów segregowanych. O wiele niższa niż w przypadku odbioru śmieci niesegregowanych.

W przygotowaniu jest zakładka, w której zamieszczone zostaną wszystkie ważne dla naszych mieszkańców informacje dotyczące gospodarki odpadami na naszym terenie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1498