http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Mirosław Krysiak od 10 lat - wójt gminy Nowy Duninów
Wiadomość dodana przez: km (2012-11-24 21:07:05)

Podczas piątkowej, XIX sesji rady gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy placówek kulturalno – oświatowych, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Soczewce, przedstawiciele OSP z Nowego Duninowa oraz LKS Wisła Nowy Duninów złożyli Mirosławowi Krysiakowi gratulacje z okazji 10 jubileuszu piastowania stanowiska Wójta gminy Nowy Duninów. Przez ostatnie 10 lat, jak podkreślali sołtysi w adresie skierowanym do jubilata, "w gminie Nowy Duninów zmieniło się wiele na lepsze. Także mieszkańcom żyje się łatwiej". Wójt natomiast podkreślał ogromny wkład wszystkich środowisk, z którymi samorząd gminy współpracuje. Kwiaty oraz podziękowania za 20 lat pracy w duninowskiej policji odebrał z rąk wójta oraz przewodniczącego rady Remigiusz Brzeziński, który do października 2012 r. pełnił funkcję Kierownika Posterunku w Nowym Duninowie.

Podjęte na ostatniej sesji uchwały dot. przede wszystkim określenia stawek podatków i opłat lokalnych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje na ten temat znajdą się również w najbliższym wydaniu gazety.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1456