http://www.nowyduninow.info.pl/

:: WAŻNE! Kupimy dla twojego dziecka posiłek!
Wiadomość dodana przez: km (2012-10-26 13:40:26)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje o możliwości uzyskania pomocy w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkole.
Pomoc w formie zakupu posiłków może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00zł.
Wszystkich rodziców zainteresowanych w/w formą wsparcia prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, pokój nr 22, tel. 24 261 14 14.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1440