http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Będzie ciąg dalszy kanalizacji ?
Wiadomość dodana przez: km (2012-10-25 14:45:59)

Wiadomo, że moce przerobowe oczyszczalni ścieków Nowym Duninowie wystarczają zaledwie do obsłużenia sieci już istniejącej. Część Nowego Duninowa, Stary Duninów, Karolewo, Nowa Wieś czekają na rozbudowę oczyszczalni, a następnie na budowę sieci. Wszystko wskazuje na to, że 2,5 mln inwestycja zostanie zrealizowana. Wczoraj opublikowano listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków z działania 321 "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"" PROW 2007-2013.Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 216 wniosków o przyznanie pomocy. Ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 187 projektów, w tym złożony przez Wójta Gminy Nowy Duninów projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie.
orologi replica
rolex replica
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1439