http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 - konsultacje.
Wiadomość dodana przez: km (2012-10-24 17:03:41)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowy Duninów
o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2013.
Ogłaszam konsultacje projektu:
„Program współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”.
Więcej w zakładce "Organizacje pozarządowe".
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1438