http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zapraszamy do składania ofert
Wiadomość dodana przez: km (2012-09-06 11:19:32)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPORZĄDZENIE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNEGO DO GMINNEGO RAPORTU W ZAKRESIE DIAGNOZY „GRUP RYZYKA” ORAZ JEGO OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie od 1 sierpnia 2012r do 31 grudnia 2012 roku realizuje projekt pn. „Czerwone światło dla przemocy w gminie Nowy Duninów” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
W związku z tym zapraszamy osoby/firmy do składania ofert na:
1) sporządzenie narzędzia diagnostycznego do Gminnego raportu w zakresie diagnozy rodzin zagrożonych przemocą tzw. „Grup ryzyka”,
2) opracowanie merytoryczne i graficzne Gminnego raportu w zakresie diagnozy rodzin zagrożonych przemocą tzw. „Grup ryzyka”.

Szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikiem - wzór oferty
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1421