http://www.nowyduninow.info.pl/

:: XIV Dożynki Powiatu Płockiego
Wiadomość dodana przez: km (2012-09-05 12:47:17)gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba” (C.K.Norwid)

Rozwija się cywilizacja, a z nią mazowiecka wieś. Dziś trudno o sierp i żniwiarki wiążące zboże w snopy. Na próżno szukać klimatu dawnych polskich żniw. Wszystko się zmieniło?
Otóż nie. Niezmiennym pozostało w polskiej wsi i wciąż stanowi jej istotę - poszanowanie dla ziemi i chleba połączone z zachowaniem wielowiekowych tradycji. Takich chociażby jak sięgające czasów przedchrześcijańskich, obrzędy dziękczynne za ukończenie żniw i prac polowych, zwane dziś świętem plonów czy dożynkami.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obrzędy dożynkowe przybierały różne formy. Mają też różny zasięg. Gminne, parafialne, powiatowe, wojewódzkie, etc. W gminie Nowy Duninów, z racji tego, że rolników niewielu, gminne dożynki organizowane są raz na kilka lat. Powiatowe, od 14 lat, co roku. Gospodarzami tegorocznych, XIV Dożynek Powiatu Płockiego była gmina i miasto Drobin.

2 września, przed kościołem parafialnym w Drobinie, wśród delegacji gmin stanowiących powiat płocki była również delegacja gminy Nowy Duninów z wójtem gminy Mirosławem Krysiakiem, przedstawicielami Rady Gminy oraz sołectw: Popłacina, Brwilna, Woli Brwileńskiej, Nowego Duninowa, sołectwa Trzcianno-Jeżewo i Lipianek. Przepiękny wieniec z aniołem stróżem przygotowali mieszkańcy sołectwa Popłacin. Nie mogło również zabraknąć strażaków. Tym razem ze swoim sztandarem stawiła się OSP Nowy Duninów.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1419