http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Stypendia szkolne
Wiadomość dodana przez: km (2012-08-23 11:42:40)

Wniosek o przyznanie stypendium (rok szkolny 2012/2013) dostępny jest w Urzędzie Gminy, pok. nr 17. Formularz wniosku można pobrać także ze strony internetowej - zakładka STYPENDIA
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :

 zaświadczenie o dochodach netto za m-c sierpień
 zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranych zasiłkach
 zaświadczenie z GOPS o pobieranych zasiłkach
 o posiadanych ha przeliczeniowych
 odcinek emerytury lub renty
 o zasądzonych alimentach
 zaświadczenie o zameldowaniu

Wnioski należy składać do 15 września 2012 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2012 r.

UWAGA!!!

Od 1 października 2012 r. zwiększa się kryterium dochodowe do kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1410