http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Wyczekiwany remont krajówki
Wiadomość dodana przez: km (2012-08-09 22:33:02)

W czerwcu br informowaliśmy o prowadzonych przez posła Piotra Zgorzelskiego i Wójta naszej gminy rozmowach z przedstawicielami GDDKiA w Warszawie w sprawie drogi krajowej nr 62. Dokładniej - jej odcinka biegnącego przez teren gminy Nowy Duninów. Mimo doraźnych remontów i napraw prowadzonych przez zarządcę drogi, jej stan pogarsza się z roku na rok. A jest to przecież nasz główny ciąg komunikacyjny, którego stan rzutuje na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Stąd ogromne zaangażowanie samorządu gminy i posła P. Zgorzelskiego w zabiegi zmierzające do modernizacji drogi krajowej na odcinku Płock - granica województwa kujawsko-pomorskiego. Stąd również decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o podjęciu częściowej modernizacji drogi.
Mimo ograniczonych środków, jakimi dysponuje zarządca, przystąpiono w ostatnich dniach do modernizacji drogi krajowej nr 62. Na odcinku ok. 5 km zostanie naprawiona nawierzchnia drogi (od Soczewki w stronę Nowego Duninowa). Rozpoczęta przez GDDKiA inwestycja przewiduje również remont ciągów pieszych na 2,5 km odcinku. Zarządca drogi zamierza kontynuować remont drogi krajowej. Ze względów finansowych inwestycja najprawdopodobniej będzie etapowana (jeden etap to odcinek od Soczewki w stronę Popłacina, kolejny: od Starego Duninowa w stronę Karolewa).
Wójt Gminy czyni również starania o wykonanie zjazdu z drogi krajowej na Plac Strażacki w Nowym Duninowie. W najbliższym czasie powinna zostać podjęta decyzja w tej sprawie.
Ze względu na prowadzone prace remontowe na odcinku Sozewka - w kierunku Brwilna Dolego, apelujemy do wszystkich użytkowników drogi o zachowanie ostrożności i cierpliwość.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1405