http://www.nowyduninow.info.pl/

:: W hołdzie mieszkańcom Lipianek
Wiadomość dodana przez: km (2012-07-09 12:03:37)


30 czerwca 2012 r., tuż po godz. 15.00 w Lipiankach rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika "W hołdzie mieszkańcom wsi Lipianki, ofiarom represji reżimu hitlerowskich Niemiec, którzy za pomoc partyzantom z okolicznych lasów jesienią 1944 r. zostali wysiedleni i deportowani w głąb Rzeszy. Szczególnie pamięci tych, którzy tę pomoc okupili daniną własnego życia". Odsłonięcia dokonali: Przewodniczący Komitetu Budowy Obelisku Jerzy Nowacki, sołtys Lipianek Stanisław Starzyński, przedstawiciel wysiedlonych rodzin Stanisław Klamborowski oraz wójt gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak. Pomnik poświecił proboszcz parafii Duninów ks. Adam Łach.
W uroczystościach uczestniczyli m.in. minister Janusz Onyszkiewicz, starosta płocki Michał Boszko, starosta gostyniński Jan Baranowski, radni Rady Gminy Nowy Duninów, Dyrektorzy i nauczyciele i uczniowie duninowskich szkół oraz szkoły filialnej. Także licznie przybyli mieszkańcy Lipianek, sąsiedniego Duninowa Dużego i innych wsi.
List posła Piotra Zgorzelskiego adresowany do Komitetu Budowy Obelisku i wszystkich pozostałych mieszkańców Lipianek odczytał Mirosław Krysiak.
Wszystkie delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów, oddając hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Partyzanci, którzy polegli prowadząc walkę z Niemcami, mają swoje miejsce pamięci ukryte w okolicznych lasach. Często zaglądają tam uczniowie i nauczyciele szkoły w Lipiankach i Nowym Duninowie. Składają kwiaty, dbają o porządek. Pamiętają. Teraz ci, którzy wspierali ich w tej walce, zasłużenie zyskali swoje miejsce pamięci. Choć jak twierdzi wójt gminy Nowy Duninów "pamięć o nich, ich poświęceniu i odwadze, wśród lokalnej społeczności zawsze była żywa".
Budowa pomnika to inicjatywa mieszkańców Lipianek. Stanął tuż przy Szkole Filialnej. Obelisk to znak pamięci o tych, którzy mieli odwagę by walczyć za naszą wolność. O tych, którzy wrócili do ojczystej ziemi i rodzinnych stron, szczególnie o tych, którym nie dane było przetrwać. W jego budowę zaangażowani byli przede wszystkim mieszkańcy wsi, którzy spośród siebie wybrali Komitet Budowy Obelisku. Przyłączył się samorząd gminy. Swoją cegiełkę dołożyło wielu ludzi, którzy wsparli budowę obelisku finansowo. Nie zabrakło wśród nich Starosty Płockiego i sponsorów. Niebagatelnym jest też wkład pozafinansowy mieszkańców Lipianek i wielu innych ludzi dobrej woli.
Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano ogromną wagę tego typu inicjatyw, które wynikają z potrzeby zachowania pamięci o ogromie ofiar i strat poniesionych przez Naród Polski w czasie II wojny światowej. Zmagania z okupantem przybierały różne formy. O czynach mieszkańców Lipianek walczących o wolność naszego narodu i zwykłą ludzką godność trzeba pamiętać. Tak jak pamięta się o żołnierzach walczących z okupantem hitlerowskim na wszystkich frontach.

W niedzielę, w godzinach przedpołudniowych do Lipianek przyjechał również poseł Piotr Zgorzelski. Złożył pod pomnikiem kwiaty i spotkał się z mieszkańcami Lipianek.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1391