http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Aktywna integracja - cd.
Wiadomość dodana przez: km (2012-06-22 09:54:07)

W dniu wczorajszym odbyła się XV Sesja Rady Gminy zwołana na wniosek Wójta.
Głównym tematem było podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
18 czerwca 2012r. Mazowiecka jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż wniosek złożony przez gminę został pozytywnie oceniony. Podjęta wczoraj uchwała określa wkład własny gminy w wysokości 10.206,00 zł. Koszt całości projektu wynosi 97.200,00 zł.
Szczegóły projektu zawarte są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - GOPS
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1386