http://www.nowyduninow.info.pl/

:: "Rozbudowa drogi krajowej nr 62
Wiadomość dodana przez: km (2012-06-18 12:56:05)

na odcinku: granica woj. kujawsko-pomorskiego - miasto Płock od km 95+911 do km 114+792.16". Projekt ten był szeroko dyskutowany. Poddany został konsultacjom społecznym. Wiele uwag do projektu skierował Wójt Gminy Nowy Duninów uwzględniając również sugestie mieszkańców. Śledziliśmy losy projektu z nadzieją na jego wykonanie. Niestety, ze względów finansowych zarzucono jego realizację. Jako, że droga krajowa jest naszym głównym szlakiem komunikacyjnym, przecinającym największe miejscowości w gminie Nowy Duninów, jej stan techniczny warunkuje bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy. Dlatego też Wójt Gminy wystosował apel do Oddziału w Warszawie GDDKiA o przywrócenie do najbliższych planów inwestycyjnych projektu kompleksowej rozbudowy drogi krajowej nr 62 na wspomnianym odcinku.
Kolejne już rozmowy Wójta Gminy Nowy Duninów z przedstawicielami w GDDKiA w Warszawie, tym razem z udziałem Posła Piotra Zgorzelskiego odbyły się 12 czerwca br. Z uzyskanych informacji wynika, że w najbliższym okresie przewidziane są do realizacji jedynie remonty cząstkowe nawierzchni drogi i chodników.
Poseł P. Zgorzelski i Wójt Gminy Nowy Duninów zapowiadają, że będą czynili starania by projekt pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku: granica woj. kujawsko-pomorskiego - miasto Płock od km 95+911 do km 114+792.16" powrócił do rządowego planu inwestycyjnego na rok 2013.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1382