http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Czy nasza "krajówka" będzie bezpieczniejsza?
Wiadomość dodana przez: km (2012-06-12 13:36:18)

O projekcie "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku: granica woj. kujawsko-pomorskiego - miasto Płock od km 95+911 do km 114+792.16" informowaliśmy niejednokrotnie. Dziś, w sprawie przyszłości tego projektu, z Dyrektorem Oddziału w Warszawie GDDKiA Panią E. Brendą spotkali się Poseł Piotr Zgorzelski i Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak. O wynikach tych rozmów poinformujemy wkrótce.
zdj. Droga krajowa nr 62 - Wola Brwilenska. Dotychczas Wójtowi Gminy, dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami GDDKiA, udało się przeprowadzić wiele mniejszych, wspólnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo użytkowników "naszej krajówki"
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1379