http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Droga gminna w Brwilnie Dolnym - cd.
Wiadomość dodana przez: km (2012-04-12 10:53:16)

Na wniosek Wójta Gminy Nowy Duninów Starosta Płocki wszczął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej w Brwilnie Dolnym. Procedury przygotowawcze potrwają czas jakiś, a finalizacja inwestycji wymagać będzie zastosowania trudnych decyzji, jednak dzięki "spec ustawie" i determinacji wójta gminy, świeci się wreszcie światełko w tunelu. Po wielu, wielu latach pojawiła się szansa na publiczną, bezsporną drogę dojazdową do wielu domów.
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1366