http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Skrót wydarzeń. Styczeń - marzec 2012 r.
Wiadomość dodana przez: km (2012-04-04 15:37:43)


Minęły trzy miesiące 2012 roku. Co w tym czasie wydarzyło się w naszej gminie? O wszystkim informowaliśmy na bieżąco. Dziś przedstawiamy skrót wydarzeń w formie fotoreportażu. Rozpoczyna go Walne Zebranie członków LKS "Wisła" w Nowym Duninowie. Później było wiele nie mniej ciekawych wydarzeń i spotkań: Konkurs Pożarniczy, zebrania OSP, Dzień Kobiet,szkolenia, setna rocznica urodzin Pani Szwech, Złote Gody, organizacje pozarządowe oceniały współpracę z samorządem gminy Nowy Duninów, podpisano umowę dot. upowszechniania sportu na terenie gminy, etc. Na posiedzeniach komisji i obradach sesji oraz spotkaniach roboczych debatowano m.in. nad oświatą, gospodarką wodno - ściekową, obowiązkami wynikającymi z nowej ustawy "śmieciowej". Trwają przygotowania nie tylko do kolejnych inwestycji (projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, budowa dróg, etc), ale również do sezonu letniego, w tym przygotowanie kąpieliska nad jeziorem Soczewka, boisk, terenów ogólnie dostępnych, Regat Żeglarskich i pozostałych imprez wg kalendarza na rok 2012.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z gminy Nowy Duninów. Styczeń - marzec 2012 r. FOTOREPORTAŻ - wydarzenia. Styczeń - marzec 2012 r.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1363