http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Powódź! Razem damy radę!
Wiadomość dodana przez: km (2012-03-08 13:50:28)

Powódź! Razem damy radę!Co roku od tej porze ci, którzy mieszkają nad Wisłą, z niepokojem spoglądają w stronę wody. Trochę spokojnego snu nadchodzi, gdy do portu w Nowym Duninowie przybijają lodołamacze. Trudno jednak dziwić się zaniepokojeniu mieszkańców, którzy dobrze znają stan obwałowania. Świadomość tego, że rzeka nie jest pogłębiana i co roku tworzą się zatory lodowe też spędza sen z oczu. Wójt od kilku lat alarmuje o remont obwałowania w porcie i jego braku wzdłuż drogi krajowej. Bez tych podstawowych zabezpieczeń zatory na Wiśle wciąż będą groźne.
Wielu mieszkańców naszej gminy świeżo w pamięci ma powódź z 1982 r. Liczymy wszyscy na to, że nigdy już nie powtórzy się podobny dramat. Warto jednak, mieszkając nad Zalewem, być przygotowanym na wszystko. Stąd wójt zgłosił udział gminy Nowy Duninów do projektu przygotowanego przez Fundację Wspomagania Wsi, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Powódź ! Razem damy radę!
Do projektu zostały wybrane 4 gminy zagrożone powodzią leżące wzdłuż Wisły od Sandomierza do Płocka. W każdej z wybranych gmin została utworzona z lokalnych wolontariuszy Społeczna Grupa Ochrony Przeciwpowodziowej (SGWOP). SGWOP z gminy Nowy Duninów tworzą strażacy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy. Pierwsze szkolenie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej odbyło się w Łowiczu pod koniec listopada 2011 r. 3 i 4 marca 2012 r. szkolenie przeprowadzono w Nowym Duninowie. Nasi wolontariusze pracowali w tych dniach nad opracowaniem planu edukacji powodziowej dla gminy. W późniejszym etapie projektu będą oni szkolili pozostałych mieszkańców gminy Nowy Duninów.
W minioną sobotę, otwierając szkolenie, wójt podkreślał znaczenie budowy nowej i modernizację istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, ale również rolę odpowiedniego przygotowania mieszkańców terenów nadwiślanych. Wyposażenie ich nie tylko w sprzęt, ale również w wiedzę o zagrożeniach, mechanizmach powstawania powodzi oraz sposobach zmniejszenia strat przez nią spowodowanych. Mieszkamy nad piękną, ale czasem groźną Wisłą. Warto przygotować się do ochrony przed żywiołem.
zdj. Społeczna Grupa Ochrony Przeciwpowodziowej z gminy Nowy Duninów.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1347