http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Inwestycje w styczniu
Wiadomość dodana przez: km (2012-01-17 15:23:22)

Styczeń to mało spektakularny miesiąc w inwestycjach, ale nie mniej efektywny od np. maja, czy września. Prace projektowe, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, a prócz tego remonty, naprawy i bieżąca konserwacja infrastruktury już wybudowanej.
I tak firma PEKUM S. A. z Gostynina przygotowuje się do wejścia na teren parku zabytkowego w Nowym Duninowie, które zaplanowano na marzec/kwiecień br. (o ile oczywiście poziom wód gruntowych na to pozwoli). Zakończył się też proces oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było "Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie - Etap I". Wydział Kontroli Administracyjnych PROW w ubiegłym tygodniu poinformował Wójta o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że przeprowadzone przez Wójta postępowanie przetargowe dot. inwestycji zostało przeprowadzone bez zarzutu.
Kolejną inwestycją, którą rozpoczęto to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie. Do końca bieżącego tygodnia powinien zostać ukończony projekt techniczny. Kolejnym etapem będzie pozwolenie na budowę.
Jeszcze w styczniu Wójt złoży wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej w Nowym Duninowie(ul. Wierzbowa) - Etap I ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych.
Trwają również prace dot. budowy drogi w Brwilnie Dolnym.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1324