http://www.nowyduninow.info.pl/

:: zgodnie z planem
Wiadomość dodana przez: km (2011-12-13 15:06:53)

Przebudowa drogi gminnej w Lipiankach, budowa kanalizacji w Brwilnie Dolnym i części Woli Brwileńskiej, budowa boisk przy szkołach w Nowym Duninowie zakończone zgodnie z planem. Także zgodnie z planem rozpoczęły się prace przy renowacji parku, a ściślej przy odnowie stawów w zabytkowym parku w Nowym Duninowie. Pod bacznym okiem konserwatora wycięto drzewa, które przez ponad 60 lat zdążyły urosnąć na ich osuszonym dnie.

W przyszłym tygodniu natomiast Wójt złoży wniosek o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie (PROW, Działanie 321 "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej").

Regionalna izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała zarówno przygotowany przez Wójta projekt budżetu na rok 2012 jak i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1316