http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Sto lat temu. Dziesięć lat wstecz. Dziś.
Wiadomość dodana przez: km (2011-10-26 11:31:03)

Rok 1911

Murowany, jednonawowy, neogotycki styl (tzw. neogotyk nadwiślański) - to kościół w Nowym Duninowie, którego budowę rozpoczynał ks. Mieczysław Kozakowski w 1901 roku. Jesienią 1910 roku prace przy budowie świątyni zakończono. Jednak konsekracji kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny dokonał dopiero w połowie 1911 roku ordynariusz diecezji kujawsko – kaliskiej ks. Bp. Stanisław Zdzitowiecki
Ta wspaniała budowla powstała dzięki ofiarności parafian, determinacji ks. M. Kozakowskiego i darczyńcom, a ściślej dzięki fundacji barona Alberta Ike - Duninowskiego. Budowana jakby na wyrost, z myślą o nowych, licznych wiernych (Duninów przecież był wtedy znakomicie prosperującym ośrodkiem, przed którym rysowała się jeszcze lepsza przyszłość) dziś jest świadectwem naszej, duninowskiej historii, od 100 lat (z wyłączeniem czasu II wojny światowej) wypełnioną troskami i radościami parafian świątynią. Domem, o którego dbali kolejni proboszczowie parafii: Mieczysław Kozakowski, ks. Szczepan Ryglewicz, ks. Józef Gosik, ks. Henryk Markuszewski, ks. Tomasz Szablewski, ks. Mirosław Wiśniewski, ks. Krzysztof Jaroszewski, ks. Jan Włoczewski, ks. Józef Żbikowski i od lutego 2008 r. ks. Adam Łach.
Jest to jeden z ważniejszych obiektów zabytkowych na Mazowszu wpisany do rejestru zabytków w 1975 roku (nr 502/1146 22.05.1975 w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku). Wymaga renowacji, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Od kilku lat restaurację tego obiektu wpiera finansowo zarówno Marszałek Województwa Mazowieckiego jak i Wójt Gminy.
Warto wspomnieć, że powstanie parafii w Duninowie datuje się przed rokiem 1470.
Rok 2001

Przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Setna rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego.
17 maja, właśnie dziesięć lat temu Radni Rady Gminy podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Nowym Duninowie. W paragrafie 1 i 2 uchwały czytamy: "Postanawia nadać imię ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".
Wybór Takiego Patrona dla szkół był "wyrazem uznania dla Osoby i Dzieła Kardynała oraz zachętą do zgłębiania dziedzictwa Wielkiego Polaka, który wywarł ogromny wpływ na dzieje Ojczyzny i losy Narodu”".
Jego dekalog do dziś dnia wytycza drogę uczniom i nauczycielom. Zaś sylwetka Kardynała stała się wzorem dla wielu z nich.
Rok 2011

13 październik był dniem zupełnie odświętnym, wyjątkowym, dniem wspomnień, zadumy nad przeszłością, ale również dniem wzruszeń i podziękowań. Tego dnia mieszkańcy gminy Nowy Duninów i zaproszeni goście, także potomkowie fundatorów kościoła, zebrali się w kościele parafialnym w Nowym Duninowie by uczcić jego 100 – lecie i dziesiątą rocznicę nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkołom w Nowym Duninowie. Uroczystej mszy św. Przewodniczył, znany chyba wszystkim naszym mieszkańcom biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski.

Nie zapomniano też o pracownikach oświaty. W przeddzień bowiem Dnia Edukacji Narodowej, a inaczej „Dnia Nauczyciela” składano im podziękowania i gratulacje. Wójt Gminy w dowód uznania i jako wyraz wdzięczności za duże zaangażowanie w życie naszych szkół i lokalnego środowiska przyznał najlepszym nauczycielom nagrody. Na ręce Dyrektorów placówek wręczył listy z podziękowaniami i życzeniami dalszych sukcesów dla wszystkich pracowników oświaty. Jako, że po mszy św. uroczystości trwały w szkołach, nie mogło zabraknąć chóru szkolnego. Był też montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież i nauczycieli.
Uroczystości takie jak te odbyte 13 października, skłaniają nas do refleksji nad tym skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, do czego dążymy i jakie drogi wybieramy. Warto też przy takich i innych okazjach lub bez okazji, zastanowić się nad tym co pozostawimy naszym dzieciom i wnukom. Może teraz właśnie należy znaleźć czas, by rozważyć słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Trzeba nadchodzącym pokoleniom zostawić wzór ...".
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1305