http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Prace nad budżetem 2012 ruszyły
Wiadomość dodana przez: km (2011-10-06 20:25:35)

spotkanie z sołtysamiCo roku jesienią powstaje projekt budżetu na rok następny. Przygotowuje go Wójt. W tym roku prace nad przyszłorocznym budżetem gminy Nowy Duninów rozpoczął od konsultacji z sołtysami, które odbyły się dziś właśnie. Zaproszenie na spotkanie przyjęli gospodarze wszystkich 13 sołectw.

Omawiano m.in. aktualną sytuację finansową gminy oraz kierunek działań na najbliższy okres w zakresie inwestycji. Wójt przedstawił też założenia do przyszłorocznego budżetu dotyczące podatków. Wiele uwagi poświęcono kosztom związanym z realizacją zadań własnych gminy. Poruszono temat powstającego przedszkola w Nowym Duninowie, wydatków na pomoc społeczną i oświatę.

Spotkania okołobudżetowe z sołtysami, jak zapewnia Wójt Gminy, na stałe zostaną wpisane w kalendarz prac samorządu. Obok Radnych bowiem, stanowią oni cenne uzupełnienie wiedzy, którą posiada Wójt na temat rzeczywistych potrzeb mieszkańców.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1300