http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Ekologiczni Strażacy
Wiadomość dodana przez: km (2011-10-04 13:36:12)

Okazuje się, że nasi druhowie potrafią nie tylko gasić pożary. W ostatnią sobotę popisali się wiedzą w zakresie ekologii podczas zorganizowanego w Soczewce "Konkursu w zakresie wiedzy ekologicznej członków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie płockim". Organizatorami byli: Starosta Płocki oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Płocku
Wyniki Konkursu poświadczają niezbicie, że strażacy z OSP w Lipiankach są nastawieni prawdziwie pro ekologicznie. Znaleźli się w grupie 10 najlepszych jednostek z terenu powiatu, które uplasowały się na I miejscu w Konkursie. OSP w Nowym Duninowie i Dzierząznie zajęły II miejsce. W nagrodę strażacy z Lipianek mogą kupić sprzęt za 1500 zł. II miejsce to 1200 zł z przeznaczeniem na doposażenie swoich jednostek. Wójt Gminy Nowy Duninów startował w Konkursie jako strażak z OSP w Dzierząznie. Dwóch Radnych Rady Gminy zwerbowała w swoje szeregi OSP z Nowego Duninowa.
Puchary, nagrody i dyplomy wręczali: Starosta Płocki Druh Piotr Zgorzelski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Leszek Dąbrowski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Hilary Januszczyk.
Uzupełnieniem wiedzy z zakresu zagrożeń ekologicznych był pokaz zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną na jeziorze Soczewka. Rozwinięcie pola operacyjnego w zakresie zagrożenia ekologicznego przebiegło w ich wykonaniu sprawnie. Mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli korzystać z ich umiejętności w tym zakresie.

Druhom Ochotnikom z terenu gminy Nowy Duninów gratulujemy.
Wszystkich druhów uczestniczących w Konkursie zapraszamy od obejrzenia galerii zdjęć.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1294