http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Budowa kanalizacji trwa
Wiadomość dodana przez: km (2011-09-19 08:27:44)

spotkanie z wykonawcąW obecnym czasie największą prowadzoną inwestycją jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brwilno, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska - Etap I i II w m. Brwilno Dolne i Wola Brwileńska." Jest to sieć ciśnieniowa ze sprawdzonymi już urządzeniami firmy Inwap. Wykonawcą robót jest firma Hydropol z Gostynina.
Przy tak dużej inwestycji z udziałem mieszkańców zawsze mogą pojawić się kwestie wymagające wyjaśnień. Dobrym sposobem na uniknięcie mniejszych i większych problemów okazały się cotygodniowe spotkania Wójta Gminy z wykonawcą. Biorą w nich także udział Radni z regionu budowy sieci.
Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 15 październik 2011 r. Po odbiorze robót będą włączane do sieci poszczególne przyłącza i podpisywane z użytkownikami umowy dot. odbioru ścieków.
zdj. 14 wrzesień. Cotygodniowe spotkanie z przedstawicielami firmy Hydropol
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1287