http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Wiadomość dodana przez: Grzegorz (2011-09-09 09:20:12)

Od 31 sierpnia do 28 października 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) prowadzić będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie to 10 000 000 EUR.

Szczegółowe informacje.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1278