http://www.nowyduninow.info.pl/

:: "Bóg pobłogosławił, ziemia plon wydała"
Dożynki Płockie 2011. 4 wrzesień.

Wiadomość dodana przez: km (2011-09-06 14:36:40)


List od Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego - podziękowanie za udział w Dożynkach Płockich
Niezależnie od tego czy głośno o nich w mediach, czy nie, co roku są. Żniwa. Towarzyszą nierozłącznie trudnej pracy na roli, tak jak towarzyszy rolnikom słońce, wiatr czy deszcz. I chociaż bywają lata gorsze i lepsze, zebrany podczas żniw plon rolnicy niosą do kościołów, by złożyć go na ołtarzu Pańskim podczas mszy dziękczynnej, by prosić o Błogosławieństwo Boże na następny rok. Praca na roli bowiem, uczy jak żadna inna, pokory. Wiosenna susza, deszczowy lipiec i wiele innych, zupełnie niezależnych od człowieka zdarzeń, mogą zniweczyć cały wysiłek. A żyć trzeba dalej i znów posiać ziarno, i ciężko pracować z nadzieją, że kolejne żniwa będą owocne, że dla wszystkich wystarczy chleba.
Dla wszystkich nas, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu. Bo przecież pamiętać musimy o tym, że trudny rok w rolnictwie, to także trudna nas wszystkich przyszłość.

Tradycje dożynkowe kultywują pieczołowicie rolnicy regionu płockiego. Huczne i mniej huczne obrzędy dożynkowe wpisały się na stałe w kalendarz starostwa płockiego. Dotychczas spotykaliśmy się w którejś z 15 gmin powiatu. Sześć lat temu, 4 września, Wójt Gminy Nowy Duninów wraz z ówczesnym starostą płockim Michałem Boszko zorganizowali takie spotkanie w naszej gminie. Dożynki Powiatu Płockiego organizowano już 12 razy. Tegoroczne byłyby trzynaste, ale nie było Dożynek Powiatu Płockiego. W tym roku bowiem, po raz pierwszy do organizacji dożynek Starosta Płocki Piotr Zgorzelski zaprosił Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Stąd tegoroczne święto plonów nosiło miano Dożynek Płockich, a wspólne ich przygotowanie i wspólne obchody stały się znakiem nowej jakości w relacjach powiatów ziemskiego i grodzkiego. Nad Dożynkami Płockimi 2011 patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki.

Miejsce nie było przypadkowe. Płock to miasto nam wszystkim bliskie. Jesteśmy z nim związani nie tylko poprzez fakt umiejscowienia w nim siedziby powiatu, ale także poprzez naszych bliskich tam osiadłych, jego historię i dzisiejszą pozycję, jako stolicy regionu Północnego Mazowsza. Wart podkreślenia jest również fakt, iż w Płocku żyje ok. 1,5 tys. rolników i zapewne nie mniej działkowców.

Delegacje ich wszystkich, nie wyłączając delegacji gmin tworzących powiat płocki stawiły się z wieńcami dożynkowymi w niedzielne przedpołudnie 4 września, w „Stanisławówce”.
Nie mogło zabraknąć przedstawicieli gminy Nowy Duninów. U boku Wójta stanęli przedstawiciele Rady Gminy, pracownicy UG i mieszkańcy, wśród których najliczniej prezentowała się społeczność sołectwa Popłacin. To oni właśnie przygotowali wieniec dożynkowy z gminy Nowy Duninów i oficjalnie reprezentowali nas podczas Dożynek Płockich.

Poświęcone przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Płockiej Romana Marcinkowskiego bochny chleba Starostowie Dożynek przekazali w ręce gospodarzy, tj. Starosty Płockiego i Prezydenta Płocka by sprawiedliwie go dzielili.

Gmina Nowy Duninów zaakcentowała swój udział w tegorocznych dożynkach jeszcze kilkakrotnie. M.in. wystawiając do konkursu kulinarnego kiełbasę myśliwską przygotowaną wg. przepisu mieszkańca Lipianek Pana Pawła Pawlickiego. I tu się okazało, że lepszej potrawy regionalnej ziemi płockiej nie było nad naszą myśliwską. Wójt Gminy dumnie odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca.

Nie zabrakło też strażaków z Nowego Duninowa. Ich poczet sztandarowy majestatycznie niósł w korowodzie dożynkowym sztandar z herbem gminy Nowy Duninów. W Nowym Rynku zaś strażacy prezentowali swoje samochody bojowe, których zakup dofinansowano z różnych źródeł.

Dużych gospodarstw rolnych na terenie gminy Nowy Duninów jest niewiele. Te jednak, które są działają wzorowo, a ich właściciele mogą się szczycić odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”. Podczas tegorocznych dożynek taką właśnie odznakę z rąk Wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odebrał Ryszard Michalski z Lipianek.


Dożynki Płockie za nami. Prócz wspomnienia dobrej zabawy pozostaje na pewno troska o pozostałe tegoroczne zbiory i wiele jeszcze pracy w polu.
Życzyć sobie i rolnikom należy, by przed zimą udało się zebrać z pól jak najwięcej, by ziarno rzucone w naszą mazowiecką ziemię wydało w przyszłym roku obfity plon. Byśmy wszyscy w oczekiwaniu na kolejne żniwa opływali w dostatku.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1274